Domů

 je moderní výrazový tanec, jehož cílem je scénické vyjádření příběhu,myšlenky nebo pocitu. Tanečník při něm ztvárňuje určitý děj a náladu skrz pohyb, přičemž kombinuje řadu různých technik. Výuka pohybu v tomto případě vychází z anatomické stavby těla a jeho fyziologie. Správný pohyb, přirozený pohyb, je ten, který chápe a respektuje vrozené funkce těla a jeho jednotlivých částí.

 

V hodinách scénického tance se děti naučí rytmice, budou rozvíjet pohybovou paměť a koordinační schopnosti. Naučí se pracovat s dynamikou, rytmem, tempem a prostorem. Technická cvičení budeme prokládat improvizacemi a v improvizacích budeme využívat taneční techniky…

 

Tanec se stane zábavou a možností, jak vyjádřit sebe sama a zároveň pochopit okolní svět.

Kroužek je rozdělen do dvou skupin. Pro děti ve věku 6 - 10 let a 11 - 15 let.

 

Instruktor

              Dita Hrubcová

               Tel: 604 123 025

 

Kredit: lekce jsou vedené formou kroužku od září do června, 90 minut jednou týdně. Do kroužku je možné se zapojit i v průběhu školního roku. Cena na 1/2 roku je 3000 Kč. ( 45 minut/ 75 Kč) V případě dlouhodobé nemoci, neodučené hodiny se peníze vrací.