Domů

 

 

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO DĚTI OD ....BRZY UPŘESNÍME :-)

 

Sportovní kroužek zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě.

 

Náplní kroužku jsou různorodé sportovní hry či cvičení. ( míčové hry, opičí dráhy, posilování).

Po dohodě s rodiči můžeme zařadit venkovní aktivity dle věku dětí. ( bazén, hřiště, lanový park, bobování, aj.)

 

 

Kroužek je rozdělen do dvou skupin.

Pro děti od 4 - 8 let  s Klárkou.

                 5 - 9 let s Lídou.

 

Instruktor: Klára Kašubová

                 Lída Novotná

Kredit: lekce jsou vedené formou kroužku od října do května. 45 minut jednou týdně. Do kroužku je možné se zapojit v průběhu školního roku. Cena za 28 lekcí/ 1400. ( možnost rozdělení platby na dvě části).