Domů

  

Kruhový trénink je program, který se skládá z vybraných cviků zatěžujících svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou.

Pohybujete se v kruhu, který může mít 8 až 10 stanovišť , kde pracujete s náčiním nebo pouze s vlastní vahou těla. ( náčiní: trx, bosu, posilovací vaky, bradla, medicinbal, žebřík, odporové lano, švihadlo,posilovací kolečko, ketlebel, lavice, step, ....)

Délka prováděného daného cviku je 15 až 60 sekund (lze se řídit i předem daným počtem opakování, kterého musí cvičící dosáhnout za co nejkratší dobu, ten to model je známý z crossfit tréninků) Cvik by se měl provádět svižně, vtempu, s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení. Z toho důvodu je volba vhodné zátěže (s ohledem na trénovanost cvičence) rozhodující a klíčová.

Délka pauzy mezi cviky je 10 až 45 sekund

Počet odcvičených ,,kruhů" v dané tréninkové jednotce: 3 až 8

Instruktor

                          Pavel Sinkule

Lekce trvá 55 - 60 minut.

Kredit 80

 

 

 

Nutná rezervace on-line nebo na čísle 777 000 956.